Anbi

ANBI

Bekijk hier het ingevulde standaardformulier publicatieplicht voor ANBI

Vanaf januari 2014 is het voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht gesteld een aantal gegevens op de website te publiceren. Onderstaande gegevens zijn grotendeels ook terug te vinden op onze subpagina’s maar hieronder vindt u ze in een overzichtelijk rijtje.

Stichting Badeloch Fonds

Fiscaal nummer: 808522085

Postadres: Breehoven 16, 6721 SN Bennekom

Emailadres: info@badelochfonds.nl

Telefoon 0317-417617 (vice voorzitter)

Bestuurssamenstelling: Het bestuur van het Badeloch Fonds bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris (zie pagina Organisatie voor meer informatie over de bestuursleden).

Hoofdlijnen beleidsplan: Jongeren van 13 jaar en ouder in ontwikkelingslanden die na de basisschool verder willen leren, kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen bij het Badeloch Fonds. Het Fonds heeft voorkeur voor meisjes, omdat zij in veel ontwikkelingslanden minder kans op goed onderwijs hebben dan jongens. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt in het betreffende land een contactpersoon (zo mogelijk een bekende van het bestuur) gezocht die de motieven van de jongere controleert en via wie de financiering kan lopen. Het Fonds draagt uitsluitend bij in de studiekosten en in principe niet in kosten voor levensonderhoud of andere zaken. Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven. De inkomsten van het Badeloch Fonds bestaan vrijwel volledig uit giften van particulieren. Giften worden na aftrek van noodzakelijke kosten volledig besteed aan studies van jongeren die het Fonds sponsort. De noodzakelijke kosten, vooral wervingskosten, bedragen minder dan 10% van de inkomsten. Het volledige beleidsplan kunt hier downloaden.

Beloningsbeleid: Alle (bestuurs-)leden en medewerkers van het Badeloch Fonds werken volledig pro-Deo. Alleen concrete onkosten worden vergoed.

Doelstelling: Het Badeloch Fonds biedt jongeren in ontwikkelingslanden de mogelijkheid na de basisschool verder te studeren in hun eigen land, waardoor ze een goede baan kunnen krijgen en hun familie en de samenleving kunnen helpen. Juist in landen waar geen andere studiefinanciering bestaat, wil het Fonds kansarme maar gemotiveerde en talentvolle jongeren financieel ondersteunen bij het afronden van de middelbare school of bij het volgen van een beroepsopleiding of universitaire studie.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en financiële verantwoording: Zie het jaarverslag.

CBF-keurmerk: Het Badeloch Fonds voldoet aan de (inhoudelijke) voorwaarden van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Er is echter voor gekozen geen geld uit te geven aan de aanvraag voor het CBF-keurmerk, zodat we dat geld kunnen gebruiken om jongeren te kunnen laten studeren.